Heraldikai lexikon/Magyar Numizmatikai Társulat

http://cms.numizmatika.org/index.php/hu/tarsulatrol/tortenet

http://real-j.mtak.hu/330/1/ARCHERT_1903_uf_023.pdf -- 295-

Baloghné Ábrányi Hedvig - Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat 1901-2001. H.n., Agrumentum Kiadó - Magyar Numizmatikai Társulat, 2001.

A Magyar Numizmatikai Társulatot alapítók között például ott volt Pákozdy Károly gyermekorvos, Zimmermann Lajos ügyvéd, Nuber Károly éremkereskedő és Réthy László numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum hivatásos munkatársa, későbbi főigazgatója. Amikor 1901. május 14-én a Magyar Tudományos Akadémián 17 fő részvételével megtartották az alakuló közgyűlést, a társulat céljaként jelölték meg „az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelését”. Nem sokkal a megalakulás után pezsgő társulati élet alakult ki,

Az első világháború éveiben már olyan tudósokat találni a társulatban, mint Hóman Bálint, aki „két jelentős pénztörténeti munkájával a magyar numizmatikában máig is felülmúlhatatlan érdemeket szerzett”.A szerző nyomon követi a társulat szakkönyvtárának alakulását is, 1901-től napjainkig.

Szó esik továbbá a társulat gyűjteményéről is, amely nemcsak a tudományos kutatást, hanem az anyagi gyarapodást is szolgálta. A felhalmozott anyag egy részének elárverezése után – ez volt az adakozók szándéka is – a társulat méltó székházhoz jutott.A Kiadványaink című fejezet egyben tudományos számvetés is. Méltán lehet büszke a társulat a száz évfolyamot megélt Numizmatikai Közlöny című szakfolyóiratára, amely mindenkor a legigényesebb tudományos írások tárháza volt. Az első szerkesztő Gohl Ödön, a kiváló szaktudós szellemi teljesítményét kezdetben – a vallás-és közoktatásügyi minisztérium anyagi hozzájárulásán túl olyan mecénások is támogatták, mint a debreceni Déri Múzeum megalapítója, Déri Frigyes. A szerkesztők között találjuk Gohl halála után Harsányi Pált, majd az Európa-hírű tudóst, Alföldi Andrást is. Az ő örökébe lépett Huszár Lajos 1939-től 1976-ig volt a nemzeti tekintélyt szerzett tudományos folyóirat szerkesztője. Tisztét ekkor a következő numizmatikus generáció egyik jeles képviselője, Bíróné Sely Katalin vette át. Az Éremkiadás című fejezet – Baloghné Ábrándi Hedvig és Soós Ferenc közös munkája – a tagsági, a jubileumi, a jutalom- és emlékérmeket mutatja be pontos leírással és fényképekkel.http://mno.hu/kulturpult/szazeves-a-numizmatikai-tarsulat-827651


N. K. és Num. Közl.: Numizmatikai Közlöny. I–XIV. Budapest, 1902–1915.