"Végre ha még megemlitjük Mancini Antalnak egy mellékesen 1777-ben kiadott rövid heraldicai ismertetését az összes magyarországi tudományos irodalomból a czimertanra vonatkozó műveket elsoroltuk." (Nagy Iván 1872-75. 10.)[1]

Compendiaria Politiorio Litartaturae Notitia in usum Nobilis Juventutis Hungáriáé conscripta ad Antonio Mancini. Castoriae 1777. 8 r. Ennek I. részét Pars a 75-112 részét Heraldica, a II. részt 152-223. Sphragistica foglalja el. [2]