Mediatizált,

Az 1803-as birodalmi gyűlés határozata szerint a mainzin kívül az összes egyházi fejedelemséget szekularizálták és a világi fejedelemségek nagy részét mediatizálták, azaz egy másik világi fejedelemnek vetettek alá, rangban azonban a mediatizált családok egyenlőek maradtak az uralkodó családokkal. A fejedelmi dinasztiák között megkülönböztettek ún. régi és új házakat. Az elsőbe azon családok tartoztak, melyek a birodalmi gyűlés fejedelmi ülésén (Reichsfürstenbank) már az 1582-es augsburgi birodalmi gyűlés előtt is rendelkeztek hellyel és szavazattal. Az új fejedelmi házak közé tartoztak azok, melyeket a császár később emelt fejedelmi rangra. A régi fejedelmi házak ismét régi és új birodalmi fejedelmi rendre oszlottak. A kettő közti időhatárt az 1180-as évben vonták meg. A császár által fejedelmi rangra emelt grófok a fejedelmesített gróf (de: Gefürstete Graf) címet kapták.