Névváltozatok:

metropolitanus: elsö́ püspök az orſzágban (Pápai/Bod 669.)


Rövidítések:

Metropolita, a főváros vagy székhely püspöke (általában érsek). A nagyobb római tartományok székhelyén szolgáló püspököt nevezték metropolitának, aki a tartomány püspökeinek feje, azaz főpüspök, érsek lett. A kereszténység első századaiban csak Észak-Afrikában és a Pireneusi-félszigeten maradt fenn a püspökök teljes egyenlősége. Máshol a fontosabb városok püspökei kezdtek bizonyos többlethatalommal rendelkezni a többi város püspöke fölött, akiket szuffragátusoknak (alárendelteknek) neveztek. A metropoliták hatalma és befolyása keleten fennmaradt, nyugaton viszont gyakorlatilag megszűnt, ahol a metropolita a többi püspöktől csak annyiban különböziok, hogy a pápától palliumot kap.