Heraldikai lexikon/Miller János Ferdinánd

A jezsuitáknál nevelkedett Miller János (Alamizsnás) Ferdinánd Budán lett ügyvéd, majd városi főjegyző és tanácsos. Bemutatott műve témája Buda földrajza, története évről évre felsorolt eseményekkel és Buda topográfiájával; a város 1751. évi tisztségviselőinek jegyzéke is megtalálható a könyv végén.

A mű tárgya Buda történetének bemutatása a címben jelzett, 1242-1760 közötti időszakban, több térképpel illusztrálva.

A könyv évszámok szerint számos rövidebb-b-hosszabb fejezetre oszlik. Minden évszám alatt megtalálható az adott év legfontosabb történelmi eseményeinek felsorolása. [1]