Heraldikai lexikon/Miskolczy-Simon János

H E R A L D I K AMiskolczy-Simon János

Miskolczy-Simon János (Miskolc, 1880 - Lemberg, 1914) levéltáros, kutató. A neve előfordul Miskolczy Simon alakban is. Miskolc város allevéltárosa, 1909-1914 között Nógrád vármegye fõlevéltárosa volt Balassagyarmaton. 1914-ben Lemberg mellett elesett az elsõ világháborúban. Szendrei János megbízásából levéltári kutatásokal végzett az 1885-1911 között megjelent ötkötetes Miskolc monográfiához. Részt vett a Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország Vármegyéi és Városai cím sorozat Nógrád vármegyei részének megírásában. Állandó munkatársa volt az Andrássy Gyula által szerkesztett Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) című kötet összeállításának.

Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye levéltárában (1600 nemes család betűsoros névjegyzéke, 1911, Balassagyarmat)

A Mikszáth család története, 1913

A Miskolczy-Simon család története. Komárom. 1913

Dr. Szendrei János. Miskolczi Napló, 1914. május 31.

Miskolczy Mihály. Budapest é. n.

Belitzky János: Miskolczy-Simon János (1880–1914) Nógrád megyei. főlevéltárnok levelezése és kutatásai. (Levéltártörténet). (31/1. 1981. 101–134.)