Heraldikai lexikon/Nemességmegújítás

A nemesség megújítását a „denuo” vagy „ex novo” kifejezések jelölték az adománylevélben, a nemesség megerősítését a „confirmamus” szó.

A hilibi Gáll család címereslevelének a Gyulafehérvári káptalan által kiállított megerősítése.