Heraldikai lexikon/Nyulásziné Straub Éva

A kötet tehát a Magyar Országos Levéltárban őrzött címereslevelekben adományozott s meg is festett címerek közlésére készült. Száz db, esztétikai és heraldikatörténeti szempontból kiválogatott címerfestményről nagyméretű színes fénykép, további 1173 címerről pedig kisméretű színtelen rajz található a kötetben. A színes táblákkal egy lapon a család neve és az adomány dátuma, valamint a címer magyar nyelvű leírása található. Mindegyikhez külön ismertetés készült, melyben az oklevél regesztáját, a címerfestmény heraldikai és művészettörténeti elemzését, végül, ha ismert, a család történetét röviden bemutató leírást találhatjuk. Az ismertetésekhez fűzött végjegyzetekben találhatók az oklevél adatai: a levéltári jelzet, a megpecsételésre, kihirdetésre s a szakirodalomra vonatkozó adatok. A tizenkét évvel utóbb nyomdába került második kiadás két dologban különbözik az elsőtől. Egyrészt a közbeeső évek gyarapodásának anyagával, 73 címerrajzzal több a közzétett címerállomány – a színesben közöltek közé válogatott címerképek sem teljesen ugyanazok –, s így már összesen 1346 címer képét tartalmazza a munka. Másrészt pedig az egész kötet, annak minden elemével együtt két nyelven, magyarul és németül jelent meg,


NYULÁSZINÉ 1981. NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: A Magyar Országos Levéltárban őrzött eredeti címereslevelek jegyzéke. (Forrástudományi segédletek 2) MOL, Budapest, 1981. Első kiadás.

NYULÁSZINÉ 1987. NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein. Corvina Kiadó, Budapest, 1987. Első kiadás.

NYULÁSZINÉ 1999. NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein – Wappen aus fünf Jahrhunderten auf Wappenbriefen im Ungarischen Staatsarchiv. Babits Kiadó, Szekszárd, 1999. Második, bővített kiadás.

NYULÁSZINÉ 2000. NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: Magyar Országos Levéltár. Címereslevelek jegyzéke. (A Magyar Országos Levéltár segédletei 7) MOL, Budapest, 2000. Második, bővített kiadás.

NYULÁSZINÉ 2001. NYULÁSZINÉ DR. STRAUB Éva: Magyarország címerkönyve. A heraldika alapjai. (Magyarország kézikönyvtára) CEBA Kiadó, Budapest, 2001.

NYULÁSZINÉ 2005. NYULÁSZINÉ STRAUB Éva: Mohács előtti címereslevelek. In: ALMÁSI Tibor – DRASKÓCZY István – JANCSÓ Éva (edd.): Studia professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. MOL, Budapest, 2005. 245–260.

Laczlavik György: NEKROLÓG. Nyulásziné dr. Straub Éva (1946–2022) örökségeTurul 2022/2. 95-96.