Névváltozatok: olajág (Tóth I. 1909. 225.), proles olivæ: olaj ág (Pápai/Bod 499.), olea: olaj-fa, oleaſter: vad olaj-fa (uo. 430.), oleum: olaj, fa-olaj, oliva: olaj gyümö́lts, olaj-fa, oliva fera: vad olaj-fa, olivum: fa-olaj (uo. 431.)

olea, olivier, Oelbaum (Bárczay 158.)


Rövidítések:

Az olajfa leginkább a franczia heraldikában előforduló czímerkép. bár. 158.