A pálmafa természethűen ábrázoltatik (427. ábra 4.). (Bárczay 158.)

Pálmalevelek a pozsonyi ferences konvent protocollumának címlapján, 1710
Bebek Ferenc gömöri főispán (1554-ben), füleki várkapitány emblémája


Névváltozatok:

palma: tenyér, pálma-fa, gyö́zelem' jutalma, jele, accipere palmam: el-nyerni a' ditséretet, nyereséget, palmam ferre: gyö́zedelmeskedni, palmam deferre: a' gyö́zelmet másnak tulajdonítani, palmaris ſtatua: olly oſzlop, melly valakinek gyö́zelme felö́l állíttatik fel, palmarium (Ulp[ianus]): gyö́zelemért-való ajándék, palmarius: leg-fö́vebb, leg-nagyobb ditséretre, és tekintetre méltó, négy újnyi ſzéleſségǘ, palmatus: pálma-levél formával, vagy tenyér formával ékesített (Pápai/Bod 441.), adelphides: pálma-fa' neme, adeptæ palmæ: elértt jutalom (uo. 17.), bajæ: pálma ágak (uo. 80.), caryota: pálma-fa magva (uo. 99.), dactilus: pálma dió, versnek bizonyos lába (uo. 180.), margaris: pálma-gyümö́lts (uo. 385.), Nicolaus: pálma diónak neme, Miklós. Nicotiana, herba: dohány, tubák (uo. 411.), sandalides: pálma-fa neme (uo. 546.)

palma, palmier, Palme


Rövidítések:

A pálmaág a vértanúk általános attribútuma.

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Pap_c%C3%ADmer