Heraldikai lexikon/Pápay Sámuel

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pay_S%C3%A1muel

1805-ben Veszprém vármegye megbízta őt a hivatalos nyelv megmagyarosítására teendő javaslat kidolgozásával. A javaslat e címen jelent meg: Észrevételek a' magyar nyelvnek a' polgári igazgatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásáról az oda tartozó kifejezések' gyűjteménnyével. Veszprém, 1807[1] Megadja az egyházi és világi tisztségeket, a tisztségviselők címzését, a jogi és genealógiai kifejezéseket.