Pávits József ( -1801 u.), magyar királyi herold.

Az 1790-es koronázási menetben Pávits József, Magyarország heroldja vonult fel, akinek térdig érő fehér ingének elejére és hátuljára is a magyar címert festették.(VAJNÁGI MÁRTA: Koronázás a Német-római Birodalomban és Magyarországon a kora újkorban. VILÁGTÖRTÉNET (2014) 2:280 (267–293.).[1])

II. Lipót 1972-es koronázásán: "A koronázás napján reggel a prímás tisztelgett a királynál, aztán megindult a menet a Szent Márton-templomba. Elől lovagolt négy pálcás udvari lakáj. Aztán következtek az udvari furirok kettős sorban, a magyar mágnások inasai, az udvari lakájok, a nemes apródok lóháton, a mágnások díszmagyarban, kócsagtollas kalpagokkal, drága szerszámú lovakon, a miniszte¬rek és titkos tanácsosok szintén lóháton, a Szent István-rend és a Mária Terézia-rend vitézei lóháton, a nagykeresztesek és aranygyapjasok lóháton, aztán egyedül az ifjú nádor díszma¬gyar¬ban, utána a főudvarmester, kezében pálcával, ezután pedig a magyar herold, Pávits József nevű, strucctollas süveggel, földig érő fekete bársony köntösben, az ország címerével mellén és hátán. Most következett a beteg főlovászmester képviseletében herceg Batthyány Lajos hajadonfőtt, lóháton. Utána lovagolt hófehér paripán a díszmagyarba öltözött király, jobbról a magyar nemes testőrök, balról a darabonttestőrök kísérték. Végül a főkamarás és a testőrkapitányok zárták be a menetet." (HARSÁNYI ZSOLT: SACRA CORONA. A MAGYAR SZENT KORONA REGÉNYE. BUDAPEST, SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET R.-T. KIADÁSA. Elektronikus változat: Budapest, 2015.[mek.oszk.hu/14600/14623/14623.doc])


Budai külváros. Felsőmalom u. 6 sz. 1791. V. 3. A városárokból megvett Pavics udvari tanácsos ur 2 db 132 n.öles telket 140 f 15 xr, illetve 180 f 30 xrért: KU.739 sz; E7.en van a 6/1 és 8 sz. is.
1795. VII.7. Pávits József 586 hsz. 264 n.öles házhelye Bencze Józsefé; FK. [2]

1801-ben közreműködött a Siketek és Némák Intézetének felállításánál az adományok beszedésében: "Itt Bétsben a' F. Cancellária Expediturájának Nagy Érdemű Directora Tekintetes Pávits József Kir. Tanátsos és Udvari Titoknok Úr örömöst magára vállalta az adományoknak Quietántia mellett való bészedését, és a' meg-kívántató helyre való le-szállítását. Ezen köz hasznú Institutum, Vátz Városában fog fel állítattni, melly is arra nézve leg alkalmatosabb helynek találtatott minden tekintetben." (Magyar Hírmondó, No. 9. 1801. január 30. [3])