Névváltozatok:

Arche: A' ſzövés tudóságtól igen nevezetes leány, a' kit Pallás irigységbö́l Pókká változtatott. A' Pókoknak deák meg-nevezések-is ettö́l ſzármazik. aranea: pók, pók-háló, aranea cruſtacea: tengeri pók <tarisznyarák>, Irretit muſcas, transmittit aranea veſpas: Szúnyogot meg-ſǘri, 's a' legyet el-nyeli. Ártatlan bűnhödik. Aranearum telas texere: hijjába munkálódni. araneoſus: pókos, pókhálós, araneus: pók (Pápai/Bod 58.), tarantula: tarka mérges pók (Pápai/Bod 607.), tela araneae: pók-háló (uo. 609.), tipula: vizen futosó hat-lábú pók <molnárpoloska> (uo. 617.), phalangium: mérges pók' neme (uo. 468.), veſca (Servius): pók-háló (uo. 643.)


Rövidítések