Heraldikai lexikon/Paleográfia


Névváltozatok: ó-íratok, paleográphia (Nyiri 1831. 258.)

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1304.html

IrodalomSzerkesztés

Bogdán István: Papirológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Második, bővített kiadás, ELTE BTK, Budapest, 1986. 87–101. p.

Érszegi Géza: Paleográfia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Második, bővített kiadás, ELTE BTK, Budapest, 1986. 29–42. p.

Érszegi Géza: Paleográfia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, 2001. 95–125. p.

Érszegi Géza: Paleográfia. In: Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Osiris Kiadó / Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2009. 51–57. p.

Jakó Zsigmond, Radu Manolescu: A latin írás története. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Kéki Béla: Az írás története. Budapest, 1971. (Negyedik kiadás Budapest, 2000.)

Magyar Herold. Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv. Nr. 1. A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181–1981. Szerk. Kállay István. Budapest, ELTE, 1984.

Mezey László: Paleográfia. Budapest, 1959.

Mezey László: Paleográfia; A latin írás története; Könyv- és paleográfiai áttekintés. Egyetemi jegyzet. Budapest, 1962.

Mezey László: A latin írás magyarországi történetéből I–III. Magyar Könyvszemle 82. évf. 1, 3, 4. sz. 1966. 1–9, 205–216, 285–304. p.

Solymosi László: Az írásbeliség fejlődése a Magyar Királyságban a XI–XIII. században. In: Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Debrecen, 2006. 169–194. p.

Varjas Béla: Paleográfiai útmutató a 15–17. századi magyar nyelvű kéziratok olvasásához. Budapest, ELTE, 1982.