Heraldikai lexikon/Pataky Károly


A MOL őrzi Pataky Károly genealógus kéziratát, amely főként erdélyi családok genealógiai adatait tartalmazza a családnevek betűrendjében, életrazji adatokkal és levéltári jelzetekkel kiegészítve. Levéltári törzsszáma A 133, filmtári helye B 1583-B 1585 dobozok.

Pataky Károly genealogus örököseitől 1966-ban vásárolt kézirat, amely elsősorban erdélyi, másodsorban magyarországi nemes családok genealógiai adatait tartalmazza, bibliográfiai, illetve levéltári jelzetekkel. Pataky az Országos Levéltárban őrzött erdélyi hatósági levéltárakon kívül felhasználta a magyar kancelláriai levéltárat, számos családi levéltárat és a múzeumi törzsanyagot. Az adatok a családok nevének betűrendjében következnek.

https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=182

https://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=16909