Pauly Károly (? – Bécs, 1847 után) magyar udvari kancelláriai fogalmazó, később titkár Bécsben (1842-ben titkár 110. l.), a 18. század első felében. Talán az ólublói Pauly családból származott.

1844-ben a kancellárián udvari titkár és az Udvari Kamaránál (Paulay Károly) accessor. 91., 145. l. 1847-től Pauly Károly, udvari titoknok 92. l. fordul elő a kancellárián, mint "Magyarország czimernöke, [Bécs] am Peter, 575. sz."(100. l.)

Polgári és pörös szótárának latin-magyar rokonsági nevei a magyar genealógiai szaknyelv fontos forrása. Az írásmintákról szóló tiszti írásmódban érinti a nagycímer, középcímer, kiscímer, illetve -titulus, a megszólítások stb. kérdését is.

Constitutio rei urbarialis regni Hungariae. Viennae, 1817. Két kötet.[1]

Magyar tiszti írásmód a polgári igazgatás és törvénykezés szótárával. A magyar ifjuságnak használatára. Buda, 1827. [2]

Polgári és pörös szótár. U. ott, 1827. [3]

Kolligátum. Buda, 1827

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.