Peláthy György (*Budapest, 1886. 06. 26.-1961.), genealógus, heraldikai vállalkozó, a Heraldika Nemességi Iroda (Bp. IV. Gróf Károlyi-u. 14.), az egyik legismertebb budapesti iroda vezetője. Az efféle irodák a megbízóik számára nemesség igazolásához szükséges iratok felkutatásával, a nemesi előnév felderítésével, a kamarási stb. ősfák összeállításával foglalkoztak. 1940-45-ben az Anyakönyvi Kurir című folyóirat felelős kiadójaként szerepel, amely a Heraldika Nemességi Iroda kiadványa volt.15. l.

1950-ben mint különvált férfi (Budapest IV. gróf Károlyi u. 14. fsz/1. alatti lakos) okirathamisítás címén szerepel a Budapesti Országos Büntetőintézet nyilvántartásában.[1] [Talán mint osztályidegent fogták perbe és ítélték el egy koncepciós perben.]

A MOL-ban találhatók az ún. Peláthy „Heraldika" iroda betűrendben elrendezett XVI-XX. századi iratai, melyek különböző családok nemességének kutatására vonatkozó adatokat tartalmaznak. Levéltári törzsszáma: R 272, filmtári helye: B 1534-B 1563 dobozok. Az iratokat a levéltár több részletben vásárolta meg Peláthy Györgytől, majd a halála után (1961) a családjától.

https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=5788

https://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6415