A pergamen az írás számára kikészített állatbőr, leggyakrabban birkabőr. Pergamenre írt okleveleket az uralkodók gyakran adtak ki utazásaik közben is. Ez azt jelenti, hogy az írnokoknak nagyobb üres pergamenkészletet kellett magukkal vinniük az útközben esetlegesen kiállított oklevelek számára. Ezeket pergamentekercsként tárolhatták. Mivel drága alapanyag volt, a pazarlás elkerülése végett az oklevél szélessége a pergamentekercs szélességétől függhetett. Az oklevél szövegét a letekert pergamenrészre írhatták rá, majd az írás befejezése után az oklevelet a tekercsről vághatták le. Az oklevelek szélessége ezért talán segíthet annak meghatározásában is, hogy mely oklevelekhez használták fel ugyanazt a pergamentekercset.

Jost Amman - Pergamenkészítő

Névváltozatok:

pergamena: pergamen, iró-kártya (Pápai/Bod 108.), membrana: hártya, lantorna, pergámen, membranaceus: pergámenás, hártyás (uo. 388.), pergamentom (Szálkai 2010. 174.)


Rövidítések: