Heraldikai lexikon/Perger János

Nagybányai Perger János (),

https://hu.wikipedia.org/wiki/Perger_J%C3%A1nos_%28jogtud%C3%B3s%29


MűveiSzerkesztés

Bevezetés a diplomatikába, vagy is az oklevél esméret tudományába mellyet tt. Schwartner Hárton úr után, némelly változtatásokkal 's hasznos bovitésekel magyar nyelven kiadott Perger János (1821)[1] [2] Ebben a művében már a rovásírással is foglalkozott.

A magyar és hazája régenten. 1831

I.

II.

III.

(fő)szerkesztője volt a Törvénytudományi műszótár. Közre bocsátja a' Magyar Tudós Társaság. Buda, 1843 [3] című műnek