Névváltozatok:

angarius: poſta, angaria petri: lóvas postálkodás, angariarum præſtatio: poſtaló adás, angario: kénſzerítem, poſta lóvat kívánok (Pápai/Bod 47.), tabellarii ceſſant: késnek a' posták (uo. 107.), epiſtolaria charta: posta papírós, író papíros (uo. 236.), tabellarii verentur, ne excipiantur: a' levél hordozó posták félnek, hogy el-ne fogattaſsanak (uo. 246.), Mercurius: Egy Tsillag a' Planéták közzǘl. Szólásnak, Tolmátslásnak, Kalmárkodásnak Iſtene, az Iſtenek' poſtája. (uo. 390.), tabellarius: levél hordozó, poſta, író-deák, nótárius (uo. 605.), veredarius: poſta <futár> (uo. 641.), stafeta: rend-kivǘl-való gyors poſta (uo. 672.)


Rövidítések: