Rómer Flóris (1815-1889), régész, művészettörténész.

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/r/r21951.htm

vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0016-357.html

Rómer Flóris régész, művészettörténész, egyetemi tanár. A tudományegyetemen 1863-tól a régészet magántanára, 1866-tól rendkívüli, 1868-tól 1877-ig rendes tanár és királyi tanácsos lett. Egyetemi működése nagyban hozzájárult a régészeti tanszék jelentőségének növekedéséhez. Előadásai és kirándulásai nagy hatással voltak hallgatóira. A hagyatékában több heraldikai és pecséttani emlék rajza maradt fenn.

Rómer Flóris: Kettős kereszt. (Arch. Ért. iV. 1870.)

– Még nehány szó a nehány szóra. (Szlavón pénzekről.) (Arch. Ért. VI. 1872.)

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 201-202. -- arckép