Névváltozatok:

rózsavirág (Kemény lajos ArchÉrt. 1908. 378.[1]), száras, leveles rózsa <természetes r.> (Szendrei 1896. 112-114., Tóth I. 1909. 225.), ötszirmú rózsa (Thallóczy Turul 1897/2. 89.), Rózsa (rosa, rose, Rose) (Bárczay 159.)

roſa: ró'sa, rusa, roſa plena pudoris: teſt-ſzín ró'sa, rosaceum: ró'sa olaj, ró'sa víz, corona roſacea: ró'sa koſzorú, rosarium: ró'sás kert (Pápai/Bod 540.), alabaſter roſæ: ró'sának a' tokja (uo. 35.), calendula: sárga ró'sa (uo. 91.), oxyrhodinum: ró'sa etzet (uo. 439.), rhodinum oleum: ró'sa olaj, ró'sa ír (uo. 538.), spineolus: ró'sának neme, tsipke (uo. 576.), rosa aurea: Szentelt Rosa, mellyet Virág-vasárnap ajándékoz a' Római Pápa (uo. 672.)


Rövidítések:

Ábrázolják stilizálva és természethűen. Rózsa alatt mindig heraldikai rózsát kell értenünk, mert ha nem az, természetes rózsának mondjuk a czímerleírásban. A heraldikai rózsa alakja látszik a Szecsődy és a Gyulai czímerekben (206. és 434. ábra). Bárczay 159.

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/R%C3%B3zsahegy_c%C3%ADmere

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Szente-M%C3%A1gocs_nemzets%C3%A9g_c%C3%ADmere