Természetes ábrázolás az 1526. év előtti magyar czimerekben I–III. Turul 21 (1903) 49–56, 119–125, 162–171.