Radocsay Dénes (1918-1974) művészettörténész. 1964-ben a művészettörténeti tudomány doktora lett. A Szépművészeti Múzeum régi magyar gyűjteményének vezetője, 1970-től az Iparművészeti Múzeum igazgatója. Főleg a középkori Magyarország freskóival és táblaképeivel foglalkozott. Jelentős tanulmányaiban foglalkozott a gótikus heraldikai miniatúrákkal. 1965 óta volt rendes tagja a Genfben székelő Nemzetközi Heraldikai Akadémiának.

A középkori Magyarország faliképei, 1954

A középkori Magyarország táblaképei, 1955

Gótikus magyar címereslevelek. MTÉ 6 (1957), 289. l.

Magyarországi reneszánsz művészet, 1959

Gótikus festmények Magyarországon, 1963

A középkori Magyarország faszobrai, 1967

Egy Zsigmond-kori címeradomány. Művészettörténeti Értesítő, 1972/4.


Végh János - Wekli Tünde: Radocsay Dénes tudományos munkássága. In: Ars Hungarica 1975 (bibliográfiával)

Új magyar irodalmi lexikon. III. 1681. l.