Heraldikai lexikon/Radvánszky Béla

Báró Radvánszky Béla (1849-1906) művelődés- és irodalomtörténész. Jogot végzett Budapesten. 1875-1882 között országgyűlési képviselő, 1882-92-ben Zólyom vármegye főispánja. 1875-ben bárói rangot kapott.

Az 1860-as évektől széleskörű gyűjtőmunkát folytatott művelődéstörténeti és történelmi munkáihoz. 1883-tól a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alapító elnöke volt, 1895-től koronaőr. 1879-ben az Országos Régészeti és Embertani Társulat választmányi tagja lett. 1879-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1887-től tiszteletbeli, 1891-től igazgatótanácsi tagja.

Magyar köriratú pecsétek a XIV. és XV. századból. Századok 14 (1880)

Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Budapest 1888.

Új magyar irodalmi lexikon. III. 1661-2. l.

Magyar életrajzi lexikon, II. 466. l.