rutakoszorú (corolla rutacea, crancelin, Rautenkranz). Az utóbbi stilizált virágokból áll, s nevének a rutához (rhombus) semmi köze. E titokzatos czímerképnek egész irodalma van, s felőle a vélemények nagyon különbözők. Hefner eleintén azt állította, hogy övből keletkezett, később e véleményét oda módosította, hogy kiegyenesített koronapánt, e nézetet vallja Sacken is. Regényesebb, de egyúttal valószinűtlenebb Zollmann nézete a rutakoszorú eredetéről, ő t. i. azt hiszi, hogy a rutakoszorú Habsburg Rudolf leányának varkocsa, a ki Szász Albrechtnek volt a jegyese. Michelsen Krisztus töviskoszorúja utánzatának tartja. Valószinű a Hefner későbbi- és a Sacken nézete, mert ha a szász czímer ezen különleges czímerképét megnézzük, csakugyan hasonlít egyenesre vert koronapánthoz, melynek boglárai „ruta montana” 163levelek. Még valószinűbb G. G. Winkel nézete, a ki azt mondja, hogy nem egyenesre vert koronapánt, hanem szövetdarab, melybe a ruta montana levelei vannak stilizáltan beleszőve (435. ábra).* Rutakoszorú van a Szász-házbeliek czímereiben (436. ábra). bár. 162-63