Heraldikai lexikon/Schönwisner István

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/s/s23332.htm

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

http://www.forsterkozpont.hu/tartalom.php?idt=20100113132923

Az újonnan létesített érem- és régiségtan tanszéken a kiváló jezsuita régész Schönvisner István (1777–1794) tanított, aki Pannonia régészeti emlékeinek feltárásában végzett maradandó értékű munkát. Emellett az Egyetemi Könyvtár őre, majd 1795-től igazgatója volt.


A segédtudományok oktatásánál a tanári állásokat összekapcsolták az Egyetemi Könyvtár könyvtárőri tisztségeivel. Volt olyan gyakorlat, hogy a régiségtan tanára az első őr, az oklevéltané a második őr volt, de igen gyakran változtak a szerepek, Wagner Károly például első őrként a címer- és pecséttant, Schönvisner István másodőrként régiségtant adott elő.172

A tanszék első tanára az egykori jezsuita Schönvisner István (1738-1818) volt, akit ezzel egyidejűleg neveztek ki az Egyetemi Könyvtár őrévé. Schönvisner előtte éveken keresztül tanított Bécsben a Theresianumban. Igényes régészeti és numizmatikai munkái predesztinálták az egyetemi katedrára. Az egyetemen tartott előadásai alapján elkészítette az ókori görög és római történelemre vonatkozó tankönyvét (Compendium antiquitatum Graecorum és Compendium antiquitatum Romanorum), melyeket érthető stílusa miatt a középiskolákban is használtak.173 1794-ig állt a tanszék élén, majd 1795-től az Egyetemi Könyvtár igazgatója lett közel negyed évszázadon keresztül. Utóda a szintén jelentős régészeti munkásságot kifejtő Katancsich Péter [1]


[Schoenvisner, Stephanus:] Librorum de numis Hungaricis, ac Transilvanicis agentium elenchus. (Catalogus… inst. Széchényiani: Pars III. 294–302. l.)

(Schönwisner István) Schoenvisner, Stephanus: Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus Budae, 1801

Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Budapest, 2010. 208.