Heraldikai lexikon/Schwartner Márton

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0012-353.html

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/s/s23559.htm

http://www.sosantikvarium.hu/metszet2855-2.html

http://www.sosantikvarium.hu/elkelt-kategoria26-2.html


Cornidest a szintén evangélikus Schwartner Márton követte 1788-ban, aki az 1790-ben nagyváradi kanonokká kinevezett Pray Györgyöt a címer- és pecséttan tanári állásában is követte. A két katedrát egyesítve 1823-ig állt a tanszék élén. Schwartner halála után nem töltötték be a tanszéket, helyettes tanárként Horvát István tanított 1846-ig. A történeti segédtudományok az említettek munkássága révén európai színvonalú lett a pesti egyetemen. Pray is és Schwartner is kitűnő tudós volt.

Cornides Halála után a jeles szakember, Schwartner Márton (viszonylag fiatalon, 29 évesen) került az egyetemre, ahol egészen 1823-ig tanított, az oklevéltani tanszéken 1788 és 1790 között. 1790-ben összevonták az oklevéltani és a címer- és pecséttani tanszékeket, és Schwartner az így létrejött oklevél- és címertani tanszéken tanított.

Schwartner Göttingenben tanult történelmet, statisztikát, diplomatikát, tanárai között volt Schlözer és Gatterer. Fő műve: Statistik des Königreichs Ungarn. Pest, 1798, és az Introductio in artem diplomaticam. Pest, 1790. [1]

Schwartner Márton egyetemi tanár II. József 1788-ban az oklevéltan („diplomatika”) és a címertan tanárává, valamint az egyetem könyvtárosává nevezte ki a pesti egyetemen. Ezt az állását haláláig betöltötte. Tanítványai között volt Bártfay László és Botka Tivadar. Fő művei: Introductio in artem diplomaticam praecipue hungaricam (Pest, 1790), Statistik des Königreichs Ungarn (Pest, 1798).