Heraldikai lexikon/Szín-alakzat viszony


"3.) A' tzímeri figúrák igen sokfélék, a' mint az egyes vonásoknak le, vízszint, óldalt menő sokféle erányai által, vagy egyenlő mezőkre, vagy más-más nagyságúakra osztathatnak el. Ezek a figúrák a' színek öszvetételeivel kettősítetvén, számtalan figúrákat állíthatnak elő.

A' paizsok színeléseiben fő 's régi törvény az, hogy soha értz-szín értz-színre, és szín színre ne tétessen; hanem értz, színre, és szín értzre. Ha valahol ezen szabás ellen fejéren sárga, vagy megfordítva, és a' többi színek is egymásra vólnának rakva, annak valami különös oka lehet, mellynek végére kell járni." (Nyiri 1831. 319-320.)