A krokodil szívének bal és jobb kamrájából egy-egy aortaív ered, melyek jellegzetes szívformát alkotnak. Ezzel szemben a madaraknál csak jobb kamrából, az emlősöknél csak bal kamrából ered aortaív. Egyes vélemények szerint az ókori egyiptomiak a krokodilok mumifikálásánál figyelték meg a szív jobb és bal kamrájából kiinduló két aortaívet és innen ered a szív ismert ábrázolásának formája.

Ismeretlen festő, Antonovics István magyar nemes fölajánló votivképe, tempera, selyem, 1782. Szeged-alsóvárosi ferences gyűjtemény

Névváltozatok:

cardia: szǘ, szív, cardialgia: szǘ-fájás, cardiacum: sziv erö́sítö́ orvoſság (uo. 98.), cor: szǘ, sziv (uo. 167.), animulus: szivetske (Pápai/Bod 48.), abjicere timorem: szivet venni (Pápai/Bod 4.), telicardium: egy ſzív formájú drága-kö́ (Pápai/Bod 609.), adytum cordis: szív' titka (uo. 25.), cor ahenum: kemény ſzív (uo. 35.), meum corculum: szívem lelkem, cordiale: szív erö́sítö́ orvoſság, cordelium (Plaut[us]): szív-fájás, keserǘlés (uo. 167.), magnanimitas: bátor ſzív, nemes elme (uo. 381.), palpitatio: sziv lebegés, dobogás (uo. 442.)


Rövidítések:

A mohácsi csatában elesett II. Lajos királynak volt egy arany szívmedálja, melyet a holtteste megtalálásakor is a nyakán viselt. Az özvegye, Mária királyné megbízta a titkárát, Oláh Miklóst, hogy kutassa fel a medált, melyet ezt követően a haláláig hordott. A végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a szívet az aranylácával együtt olvasszák be és a szegények között osszák szét. A medál látható Karel van Sichem rajzán, az Attavante-corvinával (Missale Romanum) együtt, melyet Budáról vitt magával Brüsszelbe. 1531-től a németalföldi rendek előtt az új helytartóknak e kódexre tett kézzel kellett felesküdniük.[1]

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/L%C3%A1batlani_c%C3%ADmer

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Laudonfalva_c%C3%ADmere

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Olaszfa_c%C3%ADmere