Névváltozatok:

uva: szö́lö́, nyelv tsapja, fürt méhek, succus uvens: bor (Pápai/Bod 659.), vinea: szö́lö́ (uo. 648.), vitis: ſzö́lö́-tö́ (uo. 651.), racemus: ſzö́lö́-gerezd, ſzö́lö́-fö́, ſzö́lö́-fürt, akármi gerezdes gyümö́lts (uo. 517.), taminia: vad ſzö́lö́nek neme (uo. 607.), thymites: timum fǘves bor (Pápai/Bod 617.), adapertæ vites: fel-nyitott-ſzö́lö́ (uo. 16.), , Albuelis: szö́lö́ neme (uo. 36.), adjugare vitem: a' ſö́lö́-fát a' karóhoz kötni (uo. 19.), adminiculum vitis: szö́lö́-karó (uo. 20.), apiana uva: muskotály ſzö́lö́ (uo. 53.), vites arbuſculæ: karó nélkǘl fenö́tt vaſtag ſzö́lö́-fa, vites arbuſtivæ: gyümö́lts-fára futó ſzö́lö́-fák, arbuſtum: gyümö́lts-fás hely, a' hol ſzö́lö́-is vagyon közte olántálva (uo. 58.), arcella vitium, arcellata vitis: lugas ſzö́lö́, arcuatim: bóltozva, lugasra (uo. 59.), articulatio: gyenge fának, vagy ſzö́lö́-fának ízekre való növelése, fának meg-tsomozása, varasodása, articulus: íz, fának, vagy ſzö́lö́-veſzſzö́nek boga, tzikkely, agazat (Pápai/Bod 63.), aſtaphis: tengeri ſzö́lö́ (uo. 69.), averrunco: ſzö́lö́t metſzek (uo. 74.), bigemmis: két ſzemre hagyott ſzö́lö́ (uo. 83.), botrus, botyro: ſzö́lö́-gerezd, brachia vitis: ſzö́lö́-veſzſzö́ (uo. 85.), bumamma: öreg ketske-tsetsǘ ſzö́lö́ (uo. 87.), cælebs arbor: magános-fa, mellyre ſzö́lö́, vagy egyéb fel-nem fut, calamentum: ſzö́lö́ karo forgáts (uo. 89.), vinea cantheriata: lugasra tsinált ſzö́lö́ (uo. 94.), cantheriolus: ſzö́lö́-fát, vagy akár mi gyümö́lts fát, támaſztó gyámol (uo. 95.), cervix vitis: ſzö́lö́ tö́ke (uo. 107.), charcata vinea (Colum.): meg-karózott ſzö́lö́, charax: ſzö́lö́-karó (uo. 108.), cittoſis: ſzö́lö́ nyavajája, mikor a' ſzö́lö́ ſzemek le-hullanak (uo. 116.), clavicula: kóltsotska, ſzö́lö́veſzſzö́n nö́t kapots, clavola: plánta veſzſzö́, vagy ültó-ág (uo. 118.), coliculus (Var.): fattyú ſzö́lö́ veſzſzö́tske, colis (Varro.): ſzö́lö́nek és fǘnek gyenge ága, új növése (uo. 123.), vulnus conglutinant folia vitis: meg-forraſztják a' ſebeket a' ſzö́lö́-levelek (uo. 147.), conſeminalis vel conſeminea vinea: sok-féle ſzö́lö́bö́l <magból> ültetett ſzö́lö́ (uo. 151.), conſitio vitium: ſzö́lö́-ültetés, plántálás, consitor uvæ (Ovid[ius]): ſzö́lö́-plántáló (uo. 154.), grando contudit vites: a' jég el-verte a' ſzö́lö́t (uo. 163.), convolvulus: szúlák-fǘ, ſzö́lö́ levelét öſzve-tekerö́ bogár (uo. 166.), dicitur etiam cratis: el-burkosodik a' ſzö́lö́, crus vitis: ſzö́lö́-tö́ke (uo. 171.), cultura vitium: ſzö́lö́-mivelés (uo. 176.), cuſtos: hajtó-karika a' ſzö́lö́-tö́n, cutis uvæ: ſzö́lö́-héja (uo. 180.), vinea dapsili proventu (Colum.): igen termékeny ſzö́lö́ (uo. 181.), vitis degravat ulmum: a' ſzö́lö́ le-vonja a' karót (uo. 190.), vitis demortua: ki-aſzott ſzö́lö́-tö́ (uo. 194.), deputare vineam: meg metſzeni a' ſzö́lö́t (uo. 198.), diffundere vitem in orbem: kerekdéden terjeſzteni a' ſzö́lö́-tövét (uo. 207.), diradiare vites: úgy ültetni a' ſzö́lö́t, hogy érje a' Nap (uo. 211.), duracinæ uvæ: kemény-hajú ſzö́lö́, duramentum: ſzö́lö́-veſzſzö́, agg-veſzſzö́ a' ſzö́lö́-fán (223.), ecbolas: Égyiptomi ſzö́lö́ neme (uo. 224.), emeritus palmes: a' ſok termés miatt meg-ſoványodott ſzö́lö́-fa (uo. 232.), emplaſtratio: bé-óltás, flaſtrommal kötés, emplaſtrum: íres ruha <"borogatás">, flaſtrom, flaſtrommal kötött (uo. 233.), uva eſcaria: jó enni való ſzö́lö́ (uo. 239.), eugeniæ: valami fris ſzö́lö́k neme, Euhyus: a' Bakkus' neve (uo. 241.), gemmæ extuberant: meg-mózdúlt a' ſzö́lö́ jövése, borsózik a' ſzö́lö́ (uo. 260.), fæcuniæ uvæ (Coll.): igen húsos ſzö́lö́k (uo. 264.), focaneus palmes: ſzö́lö́-sark, veres-veſzſzö́ (uo. 279.), uva immitis: éretlen ſzö́lö́, avagy vad ſzö́lö́ (uo. 316.), inerticula vitis: gyerge bort termö́ ſzö́lö́-fa (uo. 332.), involvolus: ſzö́lö́ levelét öſzve-sodró zö́ld férgetske, ips, ipis: ſzö́lö́-ſzem rágó féreg, szú, moly (uo. 355.), labruſca: vad-ſzö́lö́ (uo. 361.), lachrima vitium: ſzö́lö́-fa' leve (uo. 361.), vitis luxorioſa: burkos ſzö́lö́-fa, sok levelǘ (uo. 378.), magma (Plin[ius]): ſzö́lö́ törköly, keneteknek a' ſeprejek, olaj ſonkoly (uo. 381.), annus maturat uvas: az idö́' járáſa érleli-meg a' ſzö́lö́t (uo. 386.), obtruncatio vitis: ſzö́lö́-metſzés (uo. 426.), oculatio: ſzö́lö́-jövés, ſzemzés, fakadás (uo. 428.), omphacinus (Plin[ius]): egresbö́l-való, éretlen ſzö́lö́bö́l-való (uo. 432.), pagina: egy hasáb ſzö́lö́, Hóld ſzö́lö́, paginula: leveletske, egy hasáb ſzö́lö́ (uo. 440.), palmes: ſzö́lö́-veſzſzö́, orbi palmites: vakon maradt ſzö́lö́-fa (uo. 441.), pampinaceus: ſzö́lö́ leveles, pampinarium: haſzontalan ſzö́lö́ veſzſzö́ ág, melly nem terem, pampinatus: ſzö́lö́ levél formára tzifrázott, pampino: leveledzek, ſzö́lö́t gyomlálok (442.), parilema (Varo.): termö́ veſzſzö́ a' ſzö́lö́ tö́n (uo. 445.), uva paſſa: malosa <édes> ſzö́lö́, aſzú ſzö́lö́ (uo. 446.), preciæ: elein érö́ ſzö́lö́k (uo. 491.), regiones vineæ: a' ſzö́lö́nek bizonyos mállyai (uo. 526.), ribes: Szent János' fája, tengeri-ſzö́lö́ <ribizli> (uo. 538.), rubella: veres ſzö́lö́ veſzſzö́ (uo. 540.), rumpotinum: egy Frantziában termö́ füz-fa ſzabású fa, mellyre a' ſzö́lö́t fel-bocsátják (uo. 542.), solanum: eb ſzö́lö́, szép ſzö́lö́, solarium: árnyék óra (uo. 570.), spionia: öreg ſzemǘ ſzö́lö́-tö́nek neme (uo. 577.), staphylinus: enni-való ſzö́lö́ (uo. 579.), subſidiaria palmes: mag-fa a' ſzö́lö́-tö́n (uo. 591.), tamina uva: vad ſzö́lö́nek neme (uo. 607.), trigemmis: három-ſzemǘ ſzö́lö́, három gyöngyǘ, bimbójú (uo. 627.)

Szőlőtőke (la: vitis, fr: cep de vigne, de: Weinstock). Az Apafiak czímerében (428. ábra). (Bárczay 158.)

Szőlőgerezd (botrus, uva, racemus, grape de raisin, Weintraube). (Bárczay 159.), szőlőinda (Éber László ArchÉrt. 1902. 101.[1])Rövidítések

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/S%C3%A1toralja%C3%BAjhely_c%C3%ADmere

Szőlőfürt és szőlőtőke Michael Leeb bécsi polgár címerében, a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Pap_c%C3%ADmer

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Prentics_c%C3%ADmer

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/801

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Vill%C3%A1ny_c%C3%ADmere


A szőlő szimbolikája

szerkesztés

A keresztény üdvözülésre vonatkozik Jézus mondása: Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlő.