Szabó Károly

Ismertető szöveg: "1850-ben Toldy ajánlatára gr. Teleki József mellett nyert állást, mint a Hunyadiak kora czimü nagyszerü történeti mü segéd-munkása, s illetőleg a gróf titoknoka. Ez időtől fogva Szirákon és Pesten egész a gróf haláláig (febr. 15, 1855.) folytonosan e foglalkodásnak élt. Négy év s nehány hónap alatt a Hunyadiak kora elsö részét, magát a történetet tárgyazó öt első kötetet és az ezekhez tartozó okleveleket (X-XII. kötet) sajtó alá rendezte. A gróf örökösei őt bizták meg a még hátralevő három kötet kész anyagának összeállításával, s a nagy munka befejezésével." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 36. sz.)


A szabadságharc elnyomása után egy ideig szülőföldjén húzódott meg; 1850 elején a Teleki-levéltárat rendezte és április 25-én Geringer báró saját kérelmére az egyetemi könyvtárhoz fizetés nélküli gyakornoknak nevezte ki. Közben Toldy Teleki József grófhoz, a Hunyadiak kora rendezéséhez ajánlotta, s 1850-55-ig (a gróf haláláig) itt dolgozott s az ő közreműködésével jelent meg öt kötet, s a gróf halála után szintén ő rendezett a hátralévő anyagból még négy kötetet sajtó alá; mellékesen régi magyar történeti forrástanulmányokkal és kutatásokkal is foglalkozott. 1855 szeptemberében hívták meg a nagykőrösi református gimnáziumba a görög nyelv tanárának. Itt tanítottak akkor Arany János, Salamon, Szilágyi Sándor s ezeknek társasága történeti irányú irodalmi működésére még inkább buzdítólag hatott.(Forrás:wikipedia)

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0016-357.html

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0018-359.html