Heraldikai lexikon/Szekér

Candale-i Anna 1502-es székesfehérvári házasságkötésekor II. Ulászló királlyal több hintót is kapott. Az egyiket öt címerrel díszítették: Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, és lengyelország (a Jagelló sas).

Szekerező kunok a Radziwill-kódexben
Szirakuzai tízdrachmás (Dekadrachmon). Kr. e. 400 k.
Makedón II. Fülöp arany statere

Névváltozatok:

plauſtrum: szekér (Pápai/Bod 473.), currus: szekér, quadrijugi currus: négy lovú szekér (uo. 179.), dicebatur olim: Mulus Marianus, & Hungaris: Kún Láſzló Király' szekere (uo. 28.), alveus vimineus: szekér kas, alveus currus: szekér' dereka (uo. 40.), arcera: borított ſzekér, kotsi (uo. 59.), auriga: kotsís, szekeres, aurigarius: szekér meſter, szekérhez való, aurigatio: kotsiſság, szekereſség, aurigator: szekereskedö́, aurigo: szekérrel menni, szekereskedni (uo. 76.), Automedon: Akilles' kotsiſsa, ettö́l más kotsisok-is így neveztethetnek (uo. 77.), axis: szekér, everſus axis: el-dǘlt ſzekér, Phoebus axis: Nap' ſzekere, axungia: szekér-kenö́ 'zír (uo. 78.), baſterna: szekérnek neme (uo. 80.), benna: szekér, két kerekǘ talyiga, biga: két lovú ſzekér, talyiga, két öſzve-fogott ló (uo. 82.), cantherium: szekér taliga' neme (uo. 95.), carrus: derék ſzekér (uo. 99.), covinarius (Luc[retius], Tacit[us]): kaſzás hadi ſzekéren vívó, covinus: kaſzás hadi ſzekér (uo. 170.), curulis: szekérhez való, sella curulis: lektika, mellyben a' Római méltóságos embereket hordozták, curules equi: szekeres lovak <lovas szekerek> (uo. 179.), decemjugis: tiz lovú ſzekér (uo. 183.), eſsedarius: kotsi-vezetö́, kotsis (uo. 239.), evectus: szekéren, vagy hajón vitetés (uo. 241.), falcatus currus: horgas éles vasakkal ö́ldeklö́ ſzekér vólt régenten (uo. 264.), hypomochlium: terh-emelö́ kankelék, szekér emelö́ eſzköz (uo. 309.), lectica: 'zettzel-ſzék, lektika, olly híntó, mellyet két öſzvér, vagy két ló viſzen (uo. 366.), pabo: talyiga, két kerekǘ ſzekér (uo. 439.), pampillum: kotsi-forma ſzék, mellyen a' beteges, vagy kényes emberek hordoztatják magokat (uo. 442.), quadriga: négy-lovú ſzekér (uo. 511.), rheda: kotsi (uo. 538.), sejuges: hat-lovú ſzekér, hintó, sella curulis: fö́ tiſzt' ſzekere Rómában, sella geſtatiora: rúdas ſzék, mellyben embert hordoznak (uo. 557.), thenſa: szentség-hordozó, vagy királyok' hólt teſteiket hordozó ſzekér (uo. 616.), triga: három-lovú ſzekér, trigarium: három-lovú ſzekérben-való viadal, trigarius: három-lovú ſzekeres (uo. 627.), currus triumphalis: gyö́zelmi pompás ſzekér (uo. 628.), vehes: szekér, vehiculum: szekér, kotsi, vehiculum cameratum: hintó, borított ſzekér, ernyö́s ſzekér (uo. 637.), carrocium: záſzló hordozó ſzekér vólt régen (uo. 664.), nauffum, noffum: Szent Mihály' lova, koporsót vivö́ fa <halottszállító saroglya, négylábú faeszköz> (uo. 670.)


Rövidítések: