Heraldikai lexikon/Szekeres Attila István

dr. Szekeres Attila István (Marosvásárhely, 1965. augusztus 18- ), sepsiszentgyörgyi heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet elnöke. 1995-től a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap munkatársa. Kolozsváron történelem szakot végzett, majd 2013-ban a kolozsvári történelemtudományi intézetében szerzett doktori címet címertanból (Háromszék címerkincse címmel). A kutatás mellett címerrajzolással is foglalkozik, a heraldikát számos előadásban népszerűsíti. Elsősorban a székely jelképek kutatásával foglalkozik. Egyetlen magyar heraldikusként a Román Akadémia címertani bizottságának tagjává választották. [1] Az általa tervezett közel száz címer (az élő heraldika fő címertani elvének megfelelően) egyszerű, szakszerű, letisztult. 2005. január 4-én. a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága akkreditált címergrafikussá minősítette.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület címere, 2015. január 16.

A történelemtudomány doktora (2013), az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke (2015), a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének külső tagja, a Székely Címer-, Pecsét és Zászlótörténeti Munkacsoport, a Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága (2010), a Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet Tudományos Tanácsának (Iași) (2008), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (2005), a Paul Gore Genealógiai, Címertani és Levéltár-tudományi Társaság (Moldovai Köztársaság) (2011), az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja, a Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált címergrafikus, a Székely Nemzeti Múzeum címertani tanácsosa, a romániai Kulturális Érdemrend lovagja (2011), a Magyar Érdemrend tisztikeresztese (2014).[2]

Művei szerkesztés

Attila István Szekeres – Tudor-Radu Tiron: Stemele din biserica reformată de la Căpeni – un ansamblu unic de heraldică publică şi privată. In: Monumentul –X, vol II, pag. 329–358, Iaşi, 2009. (A köpeci református templom címerei – egyedülálló címeregyüttes) [3]

A címer útja a tervezéstől az elfogadtatásig. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 113–120.

Kézdivásárhely címere. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 105–112, illusztrációk: 150–151.

Sepsiszentgyörgy címere. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 93–104, illusztrációk: 149.

A közigazgatási címerek fajtái. Székelyföldi példák. In: (Kolumbán Zsuzsánna szerk.): Székely szimbólumok nyomában, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2009, 81–92, illusztrációk: 144–148.

A közigazgatási címerek fajtái. Székelyföldi példák; Sepsiszentgyörgy címere; Kézdivásárhely címere; A címer útja a tervezéstől az elfogadtatásig. In: Székely szimbólumok nyomában. 2010.

Stemele de pe mormintele criptei bisericii reformate din Idrifaia. In: Monumentul –XI, vol I, pag. 87–98, Iaşi, 2010.(A héderfájai református templom kriptájának címerei) [4]

Diplome de înnobilare şi blazon aflate în fondurile Serviciului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale României. In: “Revista arhivelor – Archives review”, Anul LXXXVII, nr. 1, p. 89–116, Bucureşti, 2010. [ISSN: 1453-1755]. (Románia Országos Levéltára Kovászna megyei fiókjának gyűjteményeiben található címeres nemeslevelek) [5]

Erdélyi címerek vándorúton és kötetben, In Művelődés – LXIV/3, (2011), 6–7. (Recenzió: Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból, Attraktor Kiadó, Máriabesnyõ–Gödöllõ, 2009.) [6]

Stemele din bisericile fortificate din judeţul Covasna. In: Monumentul –XII, vol II, pag. 65–88, Iaşi, 2011. (A Kovászna megyei templomvárak címerei) [7]

A székelydályai református templom címerei. In: (Mihály János szerk.): Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók, Csíkszereda, 2011, 29–39, illusztrációk: 228–233. [8]

A székely címer. In: (Mihály János szerk.): Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók, Csíkszereda, 2011, 15–28, illusztrációk: 221–227. [9]

A sepsiszentgyörgyi állami levéltárban őrzött háromszéki armálisok címerei. In (Kinda István főszerk.): Acta Siculica 2011, A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2011, 375–384. [10]

Háromszék címere, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2011.

A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I-II. Csíkszereda, 2011.

A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről. In Turul – LXXXV/2 (2012), 73–77. (KÖNYVKRITIKA: Sas Péter: A heraldikus – Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2011. [11]

Istoria castelului Daniel de la Vârghiș prin genealogie și heraldică (A vargyasi daniel kastély történetének heraldikai és genealógiai vetületei). In: Monumentul – XIII / Vol I. Iași, 2012, 267–280.

A székely címer és A székelydályai református templom címerei. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011.

Szekeres Attila István: Sepsiszentgyörgy jelképei, Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy Kiadó, 2012.

Székely jelképek háromszéki közigagatási címerekben. In: Címer és pecsét a Székelyföldön. Szerkesztette Mihály János. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012.

Címeres emlékek Radnóton. In Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből III., Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, 192–204 . [12]

Székely jelképek háromszéki közigazgatási címerekben. In: Mihály János (szerk.): Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadása, Székelyudvarhely, 2012, 141–153, ill. 240–243. [13]

Kézdivásárhely jelképei, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2012.

Címerében három farkasfog, Művelődés LXVI/3 (2013, március)), 13-17. [14]

Ţinutul Pădurilor – ţinut al stemelor. In: “Monumentul” – XIV., Iaşi, 2013., p. 85–104. (Címerek földje – Erdővidék)

Székely jelképek, Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2013.

Címereslevelek a sepsiszentgyörgyi állami levéltárban, 2. In: Acta Siculica – A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 2012–2013, Sepsiszentgyörgy, 2013, 415-436.

Litterae armales – Címeres nemeslevelek Románia Országos Levéltárának Kovászna megyei fiókjában / Diplome de înnobilare şi blazon aflate în fondurile Biroului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale României, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2013.

Csőrében kígyót tartó gólya. In: Murányi Gábor (szerk.): Kilencven. Meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára, Argumentum–Philobiblon, Budapest, 2014, 199–202.

József Sebestyén Keöpeczi, autorul stemei României din 1921. In: Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter (szerk.): Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani: Omagiu. Iasi, 2014., 919-933. (Keöpeczi Sebestyén József, Románia 1921-es címerének alkotója)

Steme de alianță pe monumente din județul Covasna. In: Monumentul – XV., Iaşi, 2014., p. 641-663. (Házassági címerrel ékesített háromszéki műemlékek)

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész. Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2014.

Preocupări de heraldică în Transilvania. In: Acta Terrae Fogarasiensis III, Fogaras, 2014, 451–472. (Címertani kutatások Erdélyben)

Patrimoniul heraldic al judetului Covasna. Arcus [Árkos], 2015. Editura Tinta. (Kovászna megye címerkincse)

Székely jelképek Románia 20. századi heraldikájában. In: Mihály János (szerk.): Székely jelképek pecséten, címerben. Tanulmányok, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székelyudvarhely–Sepsiszentgyörgy, 2015.

Címeres emlékek Marosszentgyörgyön. In: Nemes Gyula (szerk.): Öreg tölgyfák árnyékában. Tanulmányok Marosszentgyörgyről, Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2015.

Stemele din incinta Muzeului Național Secuiesc. In: Acta Terrae Fogarasiensis IV, Făgăraș, 2015.

Beszélő kövek Óradnán. In: Szűcs László (szerk.): Nem magyarul magyarok. Riporttábor Óradbán és Radnaborbereken, MÚRE, 2015.

Külső hivatkozások szerkesztés

http://www.szekeres.ro/