„Székely István, habár maga el nem fogadja is, feljegyzé ama hagyományt, hogy e kún neve Tatar-Tepe, s a leányé Anglit vala.” GYÁRFÁS ISTVÁN: A JÁSZ-KUNOK TÖRTÉNETE. (I-IV. 1870-1885) MÁSODIK KÖTET. 180-181. ÖTÖDIK SZAKASZ. A KÚNOK MAGYARORSZÁGBAN, AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK ALATT. 1239–1301. 257-258.

Kakaslomnic, Szent László es a kun. A kép szereplőit felirat jelzi. A kunnál Thepe pa.g.ns (Thepe paganus – Thepe a pogány), a lánynál Ladiua est ista (ez Ladiva)
A-iniciálé a bécsi magyar diákok anyakönyvéből (Liber Nationis Hungaricae, 1453–1629), Szent László birkózása a kunnal

[1]

http://martelyman.blogspot.sk/2012/11/igazi-magyar-szentek-i.html