http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/ferenc_jozsef_koronazasa.html?page=1#kapcs_anyagok

A Szent Korona Révay Péter koronaőr könyvében, Augsburg, 1613

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/1het/tori/tori1.html herold

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/ferenc_jozsef_koronazasa

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/150-evvel-ezelott-koronaztak-magyar-kirallya-ferenc-jozsefet/

https://mnm.hu/hu/gyujtemenyek/hungarian-historical-gallery/grafikai-gyujtemeny

Edward Brown 1669—70-es útleírásában szól a magyar Szentkoronáról is: "A magyarok nemcsak különös nyelvet beszélnek, hanem koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. Ugyanis szerintök az angyal hozta Szt. István királynak, miért is meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségtől. A törökök mindent elkövettek annak hatalmukba kerítésére, azonban a magyarok Visegrádról a pozsonyi várba vitték.

E vélemény valószínűleg a hagyományon vagy történeten alapszik, melyből megtudhatjuk, hogy mi módon kapta azt Szt. István király. A király két érsekséget alapított országában: az egyiket szülőhelyén, Esztergomban, a másikat pedig Kalocsán (Colocza). Azután Asztrik, kalocsai érseket a pápához küldte, hogy ennek helybenhagyását eszközölje ki és koronát, valamint egyéb királyi jelvényeket kérjen tőle. Történt pedig, hogy Micziszláv (Misca) lengyel király ugyanezt kérte a pápától és már el is készítették a koronát, midőn az angyal megjelent és megparancsolta a pápának, hogy a Micziszlávnak szánt koronát Istvánnak küldje, ez meg is történt és valószínűleg ezért tartják oly nagy becsben.

Maga a korona is elég különösen van készítve, ugyanis igen alacsony, csúcsát kereszt és négy ívecske díszíti, melyek egyike oly nagy, mint a többi három vagy legalább is kettő közülök. A korona megtekintésének kegyét nem olyan könnyű elnyerni, én Lipót császár kincstárában csak mintázatát láthattam. Ez drágakövekkel díszített arany korona, melyet lehetőleg Szt. István koronájához hasonlóan igyekeztek elkészíteni és azt hiszem, hogy ez sokkal drágább az eredetinél."309-310.