Heraldikai lexikon/Szentpétery Imre

http://vmek.oszk.hu/07100/07139/html/0009/0019-35a.html

Szentpétery Imre.png
Szentpétery Imre egyetemi előadásainak vázlata, 1927-1929 (Történeti címertan, prémek)

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/sz/sz26366.htm


Szentpétery Imre történész, egyetemi tanár Az 1939/1940. tanévben a bölcsészettudományi kar dékánja.