Heraldikai lexikon/Szepesmegyei Történelmi Társulat

Szepes-Megyei Történelmi Társulat.PNG