Heraldikai lexikon/Szlovák heraldika

http://gyuloltellensegeink.blog.hu/2012/05/22/szlovak_heraldika_es_vexillologia_1_resz

Ladislav Vrteľ, Herold Slovensko, 2011.

http://lellemese.blogspot.sk/2012/05/szlovak-heraldika-es-vexillologia-1-resz.html

http://www.cirkevneerby.sk/dekanat-hronsky-benadik.php

http://www.hubert-herald.nl/INHOUD.htm

A szlovák heraldika fejlődéseSzerkesztés

A szlovák heraldika jellegeSzerkesztés

SzervezetekSzerkesztés

Heraldické kolégium. 1997. január 19-én hozták létre. A belügyminisztérium keretein belül működik, mint annak szakmai tanácsadó testülete. Feladata a jelenlegi családi és polgári heraldika kérdéseinek vizsgálata, az új címeradományok elbírálása és elkészítése a polgári kérvényezők részére, az új települési címerek elbírálása, jóváhagyása és nyilvántartása. Az alapszabálya értelmében kinevezi a Slovensko (Szlovákia) heroldot, esetleg további más, vele együttműködő heroldokat is. Vezeti a szlovák heraldikai regisztert (Heraldický register Slovenskej republiky[1]).

A skóciai St. Andrews egyetemén 2006. augusztus 21-26-a között megtartott kongresszust (A Genealógiai és Heraldikai Tudományok XXVII. Kongresszusa) a házigazdák ünnepélyes körülmények között, Anna hercegnő jelenlétében szándékozták megnyitni, ezért arra kérték a külföldről érkező állami heroldokat és perszevantokat, hogy újítsák meg a hagyományos heroldi jelképeket, a heroldi pálcát és dalmatikát, s ezen jelképekkel együtt jelenjenek meg a nyitóünnepségen, ahol végül 24 herold és perszevant (valamint a négy legfontosabb skót klán heroldja) jelent meg Angliából, Belgiumból, Dániából, Írországból, Dél-Afrikából, Kanadából, Norvégiából, Oroszországból, Szlovákiából, Skóciából és Svédországból.

https://www.youtube.com/watch?v=0_LMKdUlgwo

EgyesületekSzerkesztés

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (szlovák genealógiai és heraldikai társaság), 1991-ben hozták létre Pozsonyban

Heraldický klub

KiadványokSzerkesztés

Genealogicko-heraldický hlas, 1991-től (az SGHS kiadványa)[2]

Dejiny. – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2011.pdf

Slovenská numizmatika (numizmatikai folyóirat)

Denarius, a Szlovák Nemzeti Múzeum (Slovenské národné múzeum Historické múzeum) numizmatikai folyóirata

IrodalomSzerkesztés

Juraj Žudel - Jozef Novák: Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa. Bratislava, 1956