Heraldikai lexikon/Szluha Márton

H E R A L D I K ASzluha Márton

Szluha Márton (1935-2016).jpg
SzluhaCD.jpg

Dr. Szluha Márton (1935-2016), verbói. Budapesti genealógus. Kőszegen tanult, majd építészmérnöki diplomát szerzett. Tagja a Magyar Történelmi Társulat Archeográfiai, Heraldikai és Genealógiai Szakosztályának. A Magyar Heraldikai és Genealógia Társaság választmányi tagja, majd alelnöke.

Noha szakmája szerint nem történész, mégis a második világháború utáni nemzedék kiemelkedő genealógusai közé tartozik. Számos műben dolgozta fel a nemesség genealógiáját, általában megyék szerint.

Folytatta Horánszky Pál befejezetlen művét a liptói nemességről, melynek a háború alatt csak az első két kötete jelent meg. A többi kéziratban és jegyzetekben maradt. Szluha Márton ezeket a saját kutatásaival egészítette ki, egészen a jelenkorig. Foglalkozott azon családokkal is, melyek csak az 1754-es nemesi összeírás után érkeztek a megyébe. Hiányossága, hogy a címerek mellékes szerepet játszanak. Ugyanazon családok ágainál azonos címereket tüntet fel, melyek nincsenek tekintettel az egyes változatokra, valamint Horánszky számos tévedését is átvette.

MűveiSzerkesztés

Megemlékezés egy 400 éves csládról. Turul 66, 1993/4, 26-29. l.

A Szluha család története. 1996

Vas vármegye nemes családjai (családfa melléklettel). Írta Balogh Gyula Kiegészítette Szluha Márton [Szombathely, 1894 — Reprint: Budapest, 1999]

Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, 2000

Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Budapest, 2002

Nyitra vármegye nemes családjai. 1. A-K., 2. L-Sz. Budapest, 2003-2005

Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai. Arcanum 2005. november (CD ROM)

Felvidéki nemes családok. I-II. Arcanum 2007. március (CD ROM)

Külső hivatkozásokSzerkesztés

http://www.macse.hu/society/hirek.php?id=224