Heraldikai lexikon/Szombathy János

Szombathi János (Rimaszombat, 1749-1823), sárospataki tanár, könyvtáros. A neve előfordul Szombathy alakban is. Foglalkozott az Árpádok leszármazásával.

Szombathi János (1749-1823).jpg

János, ref. tanár, szül. Rimaszombatban 1749., megh. Sárospatakon 1823 okt. 5. Tanulmányait szülővárosában és Sárospatakon végezte, honnan 1774. külföldre menvén, előbb a zürichi, 1777-től pedig az utrechti egyetem hallgatója volt. Miután több más egyetemet is meglátogatott 1779. tért vissza hazájába, hol három évi nevelősködés után 1782 nyarán Sárospatakra választatott meg a történelem tanárává. Szakjában jeles irodalmi működést fejtett ki. Legnevezetesebb munkája a nagy becsü Historia scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis, melyet 1860. Erdélyi János rendezett sajtó alá. Ennek második része, mely a tanárok életrajzát foglalja magában, még mindig kéziratban van. Egy részét magyar fordításban a Sárospataki Füzetek (1864-1866), az egészet rövid kivonatban s újabb életrajzok pótlásával a Sárospataki Lapok (1885-86; 1889-91.) közölték.

Forrás: Pallas Nagylexikon

MűveiSzerkesztés

Catena genealogica stirpis Arpadianae, succinta serie ad nostra usque tempora deducta, ... principi, Josepho Antonio, archiduci Austriae ... oblata a Joanne Szombathi ... : excudi curavit, honoribusque diei suae serenitatis onomastici, XIX. Mart. MDCCCIX. adjungi voluit Albertus de Szemere ... S. Patakini, [1809].

A sáros-pataki reform. kollégiomnak rövid historiája, fõ-pátrónusainak, kúrátorainak, professorainak, és a közelébbi idõbeli seniorainak laistromával egygyütt. Öszveszedte Szombathi János. S. Patakon, 1809


http://www.worldcat.org/identities/viaf-389269/

Külső hivatkozásokSzerkesztés

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathy_J%C3%A1nos

http://www.patakarchiv.hu/wa_files/szombathy.pdf

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/8967