Heraldikai lexikon/Térbeli ábrázolás

Wlassics Miklós, szkopjei címzetes püspök címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763