Névváltozatok:

adoleo: égetéſsel áldozom, növök, flammis adolere penates: a' házi Iſtenek tiſzteſségére tǘzzel áldozni, adolere altaria tædis: az óltárokon tüzet gyújtani (Pápai/Bod 21.), alimenta ignis: tǘz gerjeſztö́ matéria (uo. 37.), lapidum conflictu elicere ignem: a' köveknek öſzve-veréſekbö́l tüzet ütni (uo. 145.), ignipes: tǘz-lábú, ignis: tǘz, igniſpicium: tǘzbö́l-való jövendö́lés, varáslás, ignivomus: tǘz-okádó (uo. 312.)


Rövidítések: