Névváltozatok: bokáig érő bő mente (tunicza talaris), palást (Jakab-Szádeczky 1901. 336., 388.)

talaris: bokáig-érö́ ruha, talaris tunica; purpura uſque ad talos demiſſa: bokáig érö́ királyi ruha (mind: Pápai/Bod 606.), adaſſus: ujjatlan dolmány neme (uo. 16.), bardiacus: régi ö́ltözetnek neme (uo. 79.), cerinarius: sárga ſzínǘ paláſt áruló, cerinum: aſzſzonyok sárga ſzínǘ palástjok vólt régen (uo. 106.)


Rövidítések

A földig (a bokáig) érő köpenyszerű felsőruha. Calepinus szótárában talaris: bokaig valo, talarius: bokahoz valo.1043.

Antoine Ier de Croÿ gróf (1385 k.-1475) az Aranygypjas Rend talárjában (Statuts, Ordonnances et Armorial de l'Ordre de la Toison d'Or Gilles Gobet,az Aranygyapjas Rend címerkirályának műve Merész Károly, burgundiai herceg részére. Dél-Németalföld, 1473; 95 miniatúrával,Brüsszel, Musée royal de La Haye, KB 76 E 10)