"A' magyar koronához tartozó tartományok czímerei e' következők: Dalmátországé: kék mezőn 3 oroszlány és leopárd fő; Horvátországé: 20 vörös és ezüst koczkára osztott, 's koronával fedett paizs; Tótországé: 2 fejér folyó, mellyek közti vörös mezőn nyest látható, a' folyók más két oldalán égszin mező, felső része csillaggal ékesitve; Bosznyákországé: bársonypiros mezőn kardot emelő férfikar; Bolgárországé: három részre osztott vörös mezőn, ugyan annyi futó agár; Szerviáé: vörös (mások szerint ezüst) mezőn, vadkan fő, vörös nyillal átlukasztott orral; Gallicziáé: vörös mezőn három korona; Lodomeriáé: kék paizs, mellyen két, fejér és vörös koczkásalak keresztbe megy végig; Kúnságé: égszin paizs, melly vörös koronázott oroszlánt ábrázol, felül csillag, alul hold világitván; Erdélyországé: két mezőre osztott paizs, a' kék mezőn fekete sas, kiterjesztett szárnyakkal, jobbra arany naptól, balra félig képzett ezüst holdtól környezve (magyarok és zékelyek czímere); az alsó arany mezőn 7 vörös torony (a' szászok czimere.)"(Fényes Elek: Magyarország statistikája. Pest, II. 1843. 21.[1])

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1083