Névváltozatok:

vacca: tehén, ünö́ (Pápai/Bod 638.), horda (Varro): haſas ünö́, borjas tehén (uo. 306.) <A TESz szerint a hord szó ősi örökség az ugor korból; ennek megfelelően a hord ~ horda talán a nosztratikus ősnyelv szókészletéhez tartozhat.>


Rövidítések: