Névváltozatok: templomminta <templommodell> (Éber László ArchÉrt. 1902. 391.[1]), templomhomlokzat (Börzsönyi Arnold ArchÉrt. 1903. 69. [2])

eccleſia collegiata: a' hol nintsen ugyan püspöki ſzék, de vagyon a' kánonoknak kollégyiomok, eccleſia conventualis: a' hol vagyon konvent, eccleſia parocjoalis: a' mellynek vagyon ott lakó papja, eccleſia filialis: a' mellynek nints papja, más ekkléſiához köttetett, eccleſia patronata: a' hol a' pátronusnak vagyon juſſa, hogy papot vigyen, eccleſia primitiva: az elſö́ ſeculum-béli ekkléſia, eccleſia repræſentativa: az elö́l-járóknól álló ekkléſia, eccleſia viduata: püspök nélkǘl-való megye, egyház (Pápai/Bod 666.), oratorium: templom (uo. 670.)

sisak <templomtető> (Éber László ArchÉrt. 1905. 195.[3])


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Rogoz_c%C3%ADmere

http://lexikon.katolikus.hu/T/templom.html

http://lexikon.katolikus.hu/T/templomok%20rangja.html

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Tornya_c%C3%ADmere