Névváltozatok:

pelagicus, pelagius (Col[umella]): tengeri, pelagiæ volucres: tengeri madarak (Pápai/Bod 450.), hippocampus: hal farkú tengeri lovak (uo. 305.), Europa: Negyed-réſze a' Világnak, mellyben Magyar-orſzág, Német-orsſzág, Olaſz-orſzág, és egyebek vagynak, a' Német tengertö́l fogva, a' fö́ld közepin lévö́ tengerig [Földközi-tenger], és mind a' Tanais [Don] vizéig. Euxinus: Az a' tenger, mellybe a' Duna foly, Bolgár-orſzág' ſzélin, Fekete tenger (uo. 242.), mare: tenger, mare cotyla exſorgere: a' tengert kalánnal hörpögetni (uo. 385.), Nereus: fia Otzeánusnak, a' tenger (uo. 410.), pontus: tenger (uo. 477.), stella: tengeri tsillag hal (uo. 580.)


Rövidítések:

https://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Wessel%C3%A9nyi_c%C3%ADmer

Olyan heraldikai vagy képzeletbeli lények, melyek teste egy halfarokból és egy másik állatból van összerakva.

Szinte az összes címerállatnak lehet tengeri változata. Ez azon a régi nézeteten alapulhat, hogy minden szárazföldi lénynek megvan a maga tengeri (és légi) megfelelője. Így pl. van tengeri oroszlán (en: sea-Lion, lion poisson, morse), tengeri griff (en: sea-griffin, gryphon-marine), tengeri sárkány, tengeri kutya, tengeri ló, tengeri pegazus, tengeri majom, tengeri szarvas (en: sea-stag), tengeri farkas, tengeri kentaur (ichtiokentaur) stb.

A szokványostól eltérő halfarkos alak azt fejezi ki, hogy az adott állatnak nem a szárazföldi vagy légi, hanem a vízi változatásról van szó. Vannak olyan címerállatok is, melyeknek a nevében szerepel a tengeri előtag, de nem két másik állat testrészeiből összerakott képzeletbeli állatok. Ilyen pl. a tengeri kígyó és a tengeri csikó (en: sea-horse), mely a természetben előforduló halfajta. Más címerképeknek halfarka van, de külön névvel rendelkeznek (sellő, meluzin). A tengeri- előtag régen a tengerentúli kifejezéseként is szolgált, vagyis olyan állatot, növényt, terméket, árut jelentett, amelyik Európában nem található meg, hajóval kellett ide szállítani, és így az egzotikus egyik szinonímája volt.

A tengeri ló (en: sea-horse, hippocampus, hippotame) felsőteste a lóé, az alsóteste halfarokban végződik. Ha szárnyai is vannak, a neve hippokamposz. A mellső lábai az angol heraldikában általában úszóhártyásak. Az ókori költészetben Neptun paripáinak tartották, a tengeri istenség szekerét húzva is ábrázolták. A föníciaiak által alapított mysiai Lampaszkusz városának pénzein szárnyas tengeri ló (hippokamposz) volt. Sobieski János, lengyel király a bécsi győzelme után a feleségének írt levelében említi, hogy a török vezér, Musztafa sátrában talált egy nagy török zászlót, mely a tengeri ló farkából készült, és arab betűk voltak ráhímezve. A bezdédi tarsolylemez egyik állatalakja „hippokampus", másik „oroszlángriff".

A tengeri oroszlán (fr. lion mariné, en: sea-lion, lion poisson, morse, de: Löwe mit Fischschweif, nl: zeeleeuw (heraldisch), es: león marinado, it: leone marinato) felsőteste oroszlán, az alsóteste halfarok. A heraldikában általában a tengeri háborúban tanúsított bátorság jelképe volt. Általában ágaskodó helyzetben ábrázolják (en: sea-lion erect on his tail), de előfordul úszó helyzetben is (en: naiant).

A tengeri kutya (en: sea-dog) az angol heraldikában a teste kopószerű és halpikkelyek vannak rajta, a farka a hódé, a lábai úszóhártyásak, a hátán a fejétől a farkáig recés úszóhártya van. Más nemzetek heraldikájában egyszerű kutyatestű és halfarkú lény. A Csese család sisakdíszén szárnyas tengeri kutya látható.

tengeri farkas http://images.vector-images.com/r/lithuania/100

tengeri ló http://images.vector-images.com/img/106/veshvile_selo_coa.gif http://images.vector-images.com/r/lithuania/900

http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/doc/c300201.htm tengeri oroszlán

Vö. szárnyas...