Heraldikai lexikon/Tersztyánszky Dezső

Tersztyánszky Dezső (1843. február 2-), nádasi. Kisvárdai katolikus kerületi alesperes, fényeslitkei plébános. Tersztyánszky Zsigmond 1848-49. honvédhuszárőrnagy és sipeki Balás Izabella fia. Tanulmányai befefejeztével 1867-ben pappá szentelték. Segédlelkészként működött, Egerben hitoktató volt, valamint karkáplán és aligazgató a Foglár-féle intézetben. A betegeskedő Gyurka József helyett a jászberényi plébánia ügyeit is vezette, ahonnan Kapócsapáthira ment át lelkésznek. Ezt a tekintélyesebb fényeslitkei javadalommal cserélte föl és egyúttal a kisvárdai kerület esperese is volt.

Leveleket írt a Pesti Naplóba (1873. 198. sz.) és az Egerbe (1873. 37. sz.); cikkei az egri Népiskolai Tanügyben és a Népiskolában jelentek meg. Feldolgozta családja történetét.

http://lexikon.katolikus.hu/T/Terszty%C3%A1nszky.html

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892.

Nádasdi Tersztyánszky család. I. XX okmánnyal és 6 leszármazási táblával. Nyíregyháza, I. 1901

A Szapolyai-család eredetéről. Turul. 27. évf.

Schematismus Cleri Agriensis.

Sablon:Szinnyei