Mellkép (herma, buste, Halbfigur) van a Roskoványiak czímerében (Bárczay 124.)